Zadanie 1 – Szyfr Cezara

Opis szyfru

Zaczniemy od historii. Szyfr Cezara jak sama nazwa wskazuje pochodzi od Juliasza Cezara dyktatora Imperium Rzymskiego, znanego m. in. ze słów „veni, vidi, vici” („przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”).

Szyfr polega na zastąpieniu każdej litery tekstu niezaszyfrowanego inną, oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie. Cezar stosował przesunięcie o 3 miejsca w prawo. My również stosujemy przesunięcie o 3 miejsca w prawo. W tabeli alfabet w dolnym rzędzie jest przesunięty o 3 miejsca względem alfabetu w górnym wierszu. Przy szyfrowaniu literę z górnego rzędu zastępujemy literą będącą bezpośrednio pod nią. Przy deszyfrowaniu literę z dolnego rzędu zamieniamy na literę znajdującą się nad nią. Litery polskie ą, ć, ę… zastępujemy literami polskawymi a, c, e…

Tekst niezaszy-
frowany
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tekst zaszy-frowany D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

 Przykład: Szyfrowanie:

  • Tekst niezaszyfrowany: Dzisiaj jest poniedziałek.
  • „D” z górnego rzędu zamieniamy na „G”, ponieważ trzecią literą po D w alfabecie jest właśnie G, w tabeli jest ono zapisane poniżej litery D
  • „Z”->”C”, ponieważ nie ma dalszych liter po „Z” w alfabecie zaczynamy alfabet od początku i 3 literą po „Z” jest właśnie „C”
  • „I”->”L”, „S”->”V”, „I”->”L”, „A”->”D”, „J”->”M”
  • Tekst po zaszyfrowaniu: GCLVLDM MHVW SRQLHGCLDHHN.

Odszyfrowujemy na odwrót – dolne litery zastępujemy górnymi:

  • Tekst zaszyfrowany: MHVW
  • „M”->”J”, „H”->”E”, „V”->„S”, „W”->”T”
  • Tekst odszyfrowany: JEST

Zadanie

FCB ZLHVC, CH GPE, FCBOL GCLHQ PBVOL EUDWHUVNLHM MHVW – VZLHWHP ZVCBVWNLFK KDUFHUCB L VNDXWRZ QD VZLHFLH? SRGDM GDWH GCLHQQD, NLHGB REFKRGCLPB GPE – PRCHVC SRSURVLF ZXMND JRRJOH R SRPRF.

 

Odpowiedź wyślij mailem na adres contrast.233@onet.eu najpóźniej we wtorek 21.02 o 23:59.

Dodaj komentarz