Zadanie 4 – Mors

Dzisiaj troszkę biologii:

Mors jest gatunkiem drapieżnego ssaka występującym wzdłuż Arktyki. Nie raz można go widzieć pływającego na krze. Mors może ważyć nawet do 1,7t i być długi na ponad 4m. Charakterystyczne dla morsów są wielkie kły, które mogą ważyć nawet powyżej 5kg. Morsy mają bardzo grubą skórę – aż 3,5cm.

Szyfrowanie:

     Alfabetu Morse’a łatwo się nauczyć dzięki słowom pomocniczym – musimy je jedynie zapamiętać i znać jedna zasadę: Wyraz dzielimy na sylaby, każda sylaba jest kropką lub kreską, kreską są te sylaby w których występuje litera „o” lub „ó„ , kropką te w których te litery nie występują. Koniec każdej litery zaznaczamy pionową kreską „/” Koniec każdego słowa oznaczamy dwoma kreskami „//” Koniec zdania zaznaczamy trzema pionowymi kreskami „///”

 • A A-zot (* -)
 • B Bo-ta-ni-ka (- * * *)
 • C Co-raz-moc-niej (- * – *)
 • D Do-li-na (-**)
 • E Ełk (*)
 • F Fi-lan-tro-pia (* * – *)
 • G Go-spo-da (- – *)
 • H Ha-la-bar-da (* * * *)
 • I I-gła (* *)
 • J Jed-no-kon-no (* – – -)
 • K Ko-la-no (- * -)
 • L Le-o-ni-das (* – * *)
 • M Mo-tor (- -)
 • N No-ga (- *)
 • O O-po-czno (- – -)
 • P Pe-lo-po-nez (* – – *)
 • R Ra-tow-nik (* – *)
 • S Sa-ha-ra (* * *)
 • T Tom (-)
 • U Ur-sy-nów (* * -)
 • W Wi-no-rośl (* – -)
 • Y Yo-gur-to-wo(- * – -)
 • Z Zło-to-ry-ja (- – * *)
 • 0 – – – – –
 • 1 * – – – –
 • 2 * * – – –
 • 3 * * * – –
 • 4 * * * * –
 • 5 * * * * *
 • 6 – * * * *
 • 7 – – * * *
 • 8 – – – * *
 • 9 – – – – *

Odszyfrowywanie:

Do odszyfrowywania z pomocą przychodzi nam z pomocą drzewko:

Drzewko umożliwia znalezienie w najkrótszy sposób właściwej litery lub cyfry.
Jak z drzewka korzystać?
Zaczynamy zawsze od góry drzewka (czarnego punktu) i przesuwamy się w lewo w stronę kropek lub prawo w stronę kresek. Mając zaszyfrowany tekst:
*- – -/*/***/-/*/- -//****/*-/*-*/-***/*/*-*/- -**/*/–///

 • -widzimy, że pierwsza litera zaczyna się od „*” – przesuwamy się zatem na naszym drzewku w lewo i zatrzymujemy się na polu z literą „E”
 • -drugim znakiem naszej litery jest „-”, więc przesuwamy się w prawo na pole oznaczone literą A
 • -kolejnym znakiem naszej litery znów jest „-”, więc przesuwamy się w prawo na pole oznaczone literą W
 • -czwartym znakiem naszej litery jest ponownie „-” – znów przesuwamy się w prawo na pole oznaczone literą „J”, ponieważ jest to ostatni znak pierwszej litery (kreska pionowa informuje nas o końcu litery) – zapisujemy literę J nad zaszyfrowaną pierwszą literą
 • -przechodzimy do kolejnej litery powtarzając wcześniejsze instrukcje

Zadanie:

-*/*-/*- – -/*- -/-*- -/- -**/***/- -**/*-//*- -/*-**/*-/-**/- -**/*-//*- -//- -**/****/*- -*//*- – -/*/***/-//- -**/*- – -/*-/- -**/-**//- -**/****/*- -*///*- -//-*-/-/- – -/*-*/-*- -/- -//*-*/- – -/-*-/**-//**//- -*/-**/- -**/**/*//- – -/-**/-***/-*- -/*-**//***/**/*//***- -/- – -**//- -**/*- – -/*-/- -**/-**///- – -/-**/*- -*/- – -/*- -/**/*/-**/- -**//- -**/*-/***/-*- -/**-*/*-*/**-/*- – -//**//-*/*-/*- -*/**/***/- -**//*- -*/**/*-**/-*/-*- -/- -/- -**/-**/*-/-*/**/*/- -///

Powodzenia!
dh Bartek

Dodaj komentarz