Zadanie 5 – szyfry sylabowe

Opis szyfru:

W szyfrach tego typu mamy do dyspozycji łatwy do zapamiętania klucz.
Najczęściej używany to GA-DE-RY-PO-LU-KI, ale znane są także:

 • PO-LI-TY-KA-RE-NU
 • KA-CE-MI-NU-TO-WY
 • KO-NI-EC-MA-TU-RY
 • MA-LI-NO-WE-BU-TY
 • MO-TY-LE-CU-DA-KI
 • NO-WE-BU-TY-LI-SA

oraz wiele innych. Jak widzicie, w każdym takim kluczu litery są pogrupowane po dwie i nie powtarzają się. Jest to bardzo istotne podczas szyfrowania, które polega na zastąpieniu litery obecnej w szyfrowanym słowie drugą, z którą jest przyporządkowana w kluczu. Jeśli dana literka nie występuje w kluczu, pomijamy ją i zostawiamy tak, jak jest w oryginalnym słowie. Oczywiście litery polskie zamieniamy na polskawe.

Jak to działa w praktyce?
Bierzemy na przykład słowo Contrast i używamy klucza PO-LI-TY-KA-RE-NU.

 • Pierwsza litera to ‘C’, którą pomijamy, bo nie ma jej w kluczu.
 • Druga litera to ‘o’, która występuje w parze z ‘p’(PO-li-ty-ka-re-nu), dlatego zamieniamy ją i otrzymujemy Cp
 • Trzecia litera to ‘n’, która jest w parze z ‘u’(po-li-ty-ka-re-NU), więc otrzymujemy Cputrast
 • Czwarta litera to ‘t’, przyporządkowana do ‘y’(po-li-TY-ka-re-nu), więc zamieniając ją mamy Cpuy
 • Piąta litera to ‘r’, występująca w parze z ‘e’(po-li-ty-ka-RE-nu), dlatego ją zamieniamy i otrzymujemy Cpuye
 • Szósta litera to ‘a’, która jest razem z ‘k’(po-li-ty-KA-re-nu), dlatego po ich zamianie mamy Cpuyek
 • Siódma litera to ‘s’, którego tak jak ‘c’ nie ma w kluczu, więc ją pomijamy.
 • Ostatnia litera to ‘t’, przyporządkowana do ‘y’(po-li-TY-ka-re-nu), więc zamieniając ją mamy Cpuyeksy.

W rezultacie otrzymujemy zaszyfrowane już słowo: Cpuyeksy.

Podczas rozszyfrowywania postępujemy dokładnie w taki sam sposób – patrzymy czy dana literka jest w kluczu, a następnie pomijamy ją lub zamieniamy na tą, z którą jest w parze, by otrzymać oryginalne słowo.

ZADANIE:

a) Rozszyfruj następujący tekst:

KPYKEZ ZWNMZOT HMYECYSUWM PKLSONCGK, IM UCYCINC PKLSON DZNMLMJM NIIC KYGMINZMEJC SOMTUKWC, UMONC JMO ZWNMZCO HMYECYSUWM YZCEZRPKSPKLNUCJ EZR YKRML YMIGCYS PKLSOM. PKDMJ JCSZEZC JCDIM.

b) Zaszyfruj wybranym przez Ciebie szyfrem: „Dzisiaj Contrast skończył dwadzieścia siedem lat”

Powodzenia!
dh Justyna

Dodaj komentarz