WAGGGS

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (ang. World Association of Girl Guides and Girl Scouts, w skrócie WAGGGS) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca żeńskie organizacje skautowe. Założona w 1928 roku. Liczy około 8 mln członkiń.

Najwyższą władzą WAGGGS jest Światowa Konferencja odbywająca się co 3 lata. W 1932 roku gospodarzem konferencji była Polska. Członkiem WAGGGS w kraju jest ZHP. Symbolem organizacji jest żółta lilijka na niebieskim tle.

Symbolika Koniczynki WAGGGS:

Złota koniczyna na jasnoniebieskim tle symbolizuje słońce, które świeci na wszystkie dzieci na świecie. Trzy listki symbolizują trzy części Przyrzeczenia Skautowego: służbę Bogu, służbę Ojczyźnie, służbę innym. Dwie gwiazdki symbolizują oczy otwarte na świat i Prawo i Przyrzeczenia. Pośrodku koniczynki znajduje się igła kompasy, która ma zawsze wskazywać właściwą drogę. Dolna część symbolizuje ogień, przy którym zawsze znajdzie się miejsce dla każdego. Koniczynka wpisana jest w okrąg, który ma przypominać o jedności wszystkich skautek i harcerek na całym świecie.

Dodaj komentarz