Stopnie Harcerskie

krzyżPróba harcerki/harcerza

Stara się zasłużyć na miano harcerki/harcerza. Chce poznać harcerstwo i dostosować się do jego wymagań, określonych w prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Chce uczestniczyć w życiu zastępu  (patrolu) i drużyny.

 

tl_files/articles/wiedza ogolna/Stopnie Harcerskie w ZHP/mlodzik.jpg Ochotniczka-młodzik
Poznaje smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruje się Prawem Harcerskim. Pamięta o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywa nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jest zaradna /zaradny, dzielna / dzielny i pogodna/ pogodny.

 

 

tl_files/articles/wiedza ogolna/Stopnie Harcerskie w ZHP/wywiadowca.jpg

Tropicielka-wywiadowca
Przestrzega Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w codziennym życiu. Zdobywa harcerską wiedzę i doskonali umiejętności z różnych dziedzin. Tropi sytuacje, w których może

 

 

tl_files/articles/wiedza ogolna/Stopnie Harcerskie w ZHP/odkrywca.jpg Pionierka-odkrywca
Ocenia siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach. Można na niej/nim polegać, uczynna/ uczynny, odważna/ odważny, samodzielna / samodzielny.Wywiązuje się z obowiązków, wynikających z miejsca w drużynie.

 

tl_files/articles/wiedza ogolna/Stopnie Harcerskie w ZHP/cwik.jpg Samarytanka-ćwik
Poszukuje wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami. Szuka sytuacji, w których może pomóc zgodnie z wyrażoną w Przyrzeczeniu szczerą wolą. Pracuje nad swoim charakterem. Poszukuje swoich zainteresowań i pasji. Rozwija je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzy życie drużyny.

 

tl_files/articles/wiedza ogolna/Stopnie Harcerskie w ZHP/harcerz orli.jpg Harcerka orla-harcerz orli
Kierując się Prawem Harcerskim buduje swój własny system wartości. Sama/ sam wyznacza swoje cele. Wybiera swoją drogę życiową. Dąży do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuje wyzwania. Znajduje pole stałej służby.

 

 

tl_files/articles/wiedza ogolna/Stopnie Harcerskie w ZHP/harcerz rzeczpospolitej.jpg Harcerka Rzeczypospolitej-harcerz Rzeczypospolitej
Ma własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruje się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafi godzić pełnione przeze siebie role, np. w rodzinie, w szkole,
w pracy, w działalności społecznej. Osiąga mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jest świadomą obywatelką/świadomym obywatelem RP. Swoim życiem daje świadectwo o harcerstwie

Dodaj komentarz