Duchowy

Przykłady wyzwań:

Punkt prawa harcerskiego: nie dotyczy

Ograniczę korzystanie z komputera/smartfona do 1h dziennie. Pozostały czas poświęcę na zabawę na świeżym powietrzu bądź czytanie książek.

Punkt prawa harcerskiego: 10

Przeanalizuję swoje zachowanie pod kątem złych nawyków i przez 30 dni powstrzymam się/ograniczę w ustalonym stopniu z drużynowym od wybranego z nich.

Punkt prawa harcerskiego: 10

MILCZEK.
Swą niezłomną wolą zapanuję nad odruchami, uczestnicząc przez 24 godziny w normalnym życiu środowiska i nie wypowiadając przy tym słowa. Dopuszczalne jest przy tym komunikowanie się w inny, ustalony wcześniej sposób (np. tylko alfabetem Morse’a lub tylko gestykulacją).

Punkt prawa harcerskiego: 5

Napiszę 10 komentarzy w dowolnym portalu społecznościowym lub na wybranym forum, w których w grzeczny sposób zwrócę innym użytkownikom uwagę na zachowanie kultury w Internecie.

Punkt prawa harcerskiego: 5

Przez miesiąc będę codziennie notować punkt Prawa Harcerskiego, który był tego dnia najtrudniejszy do wypełnienia i w jakich sytuacjach. Postaram się nad nim pracować. Wnioski z wyzwania omówię z drużynowym.

Punkt prawa harcerskiego: nie dotyczy

Przez 2-4 tygodnie nie będę przeklinał(a) ani nikogo obgadywał(a).

Punkt prawa harcerskiego: 10

Nie spóźnię się na żadną lekcję przez miesiąc. Podsumowując wyzwanie, zastanowię się, czy i jak zmieniło to odbiór mojej osoby przez innych oraz czy zauważyłem/am sposoby ułatwiające dochowywanie punktualności na przyszłość.

Punkt prawa harcerskiego: 1,2

Będę opiekować się chorym w domu lub na obozie. Sprzątać w pomieszczeniu, w którym przebywa chory, ścielić łóżko, podawać posiłki i lekarstwa według zaleceń lekarza. Zorganizuję choremu rozrywkę, starając się ulżyć jego dolegliwościom.

Punkt prawa harcerskiego: 1,2,4

Wiem, kto jest moim idolem/autorytetem, potrafię podać 6 powodów, za które go cenię oraz 2 aspekty jego życia, z którymi się nie identyfikuję.

Punkt prawa harcerskiego: 3,9

Przez tydzień będę codziennie sam/a dbał/a o odrabianie lekcji bez ponaglania ze strony rodziców. Nie dopuszczę do zaległości.

Punkt prawa harcerskiego: 1,2

Wybiorę się na rekolekcje harcerskie bądź organizowane dla wspólnoty.

Punkt prawa harcerskiego: nie dotyczy

SZARA LILIJKA
W trakcie obozu przez 12 godzin oderwę się od zwykłych spraw codziennych, nie kontaktując się z nikim (polecana samotna wycieczka na cały dzień do lasu). W tym czasie rozważę treść Prawa Harcerskiego i swój dotychczasowy do niego stosunek. Zapiszę uwagi i przedstawię drużynowemu.

Punkt prawa harcerskiego: 9

Swoje środki finansowe (np. otrzymywane z kieszonkowego) będę dzielić na trzy kategorie: na bieżące wydatki, na oszczędności i na pomoc innym. Ustalę, jaka część środków będzie trafiać do każdej kategorii i będę się tego trzymać. Po założonym określonym czasie ze środków z kategorii „na pomoc innym” przeznaczę na wybraną akcję charytatywną lub wsparcie wybranej instytucji.

Punkt prawa harcerskiego: 3,9

W ciągu miesiąca będę dokonywać świadomych zakupów oraz szukać nowych rozwiązań do wykorzystania starych rzeczy np.: poprzez dawanie im drugiego życia dzięki wymianie międzysąsiedzkiej czy ponownemu wykorzystaniu w inny sposób. Następnie sporządzę listę zmian w dokonywanych zakupach oraz zastanowię się nad korzyściami ekonomicznymi. Pomysłami podzielę się z rodzicami oraz zaproponuję wprowadzenie stałego rozwiązania w zakresie dokonywanych zakupów.

Punkt prawa harcerskiego: 10

Przez miesiąc w wybranym dniu tygodnia przeczytam i przemyślę fragment Pisma Św.