Inicjatywa

Bohaterowie na co dzień

Co to znaczy dobroczynność, pomoc humanitarna? Czy braliście już udział w akcji pomocowej? Bez względu na to, czy będzie to Wasze pierwsze czy kolejne spotkanie z akcją charytatywną, zapraszamy do włączenia się w „czynienie dobra” dla innych.

I. Zaplanujcie: czyli zbierzcie potrzebne informacje, ustalcie co chcecie zrobić i podzielcie się obowiązkami

Czy znacie jakąś polską lub ogólnoświatową organizację/akcję charytatywną? Czy mówią Wam coś skróty: PCK, DKMS, WOŚP, UNICEF, PAH, WWF lub nazwy: Caritas, Budzik, Ekostraż, Szlachetna Paczka? Jeśli nie, to jest okazja, aby to nadrobić! Zbierzcie jak najwięcej informacji o działających w Polsce organizacjach charytatywnych (przy okazji koniecznie dowiedzcie się, co oznacza słowo „charytatywny”). Dowiedzcie się też, jakie organizacje działają w Waszej okolicy – z nimi będzie Wam łatwiej nawiązać kontakt. Pomyślcie, wysiłki której z nich chcielibyście wesprzeć.

II. Zróbcie: czyli wykonajcie zadanie wedle własnego pomysłu, w którym każdy członek zastępu ma swoją rolę do odegrania

Po dokonaniu zwiadu i wyboru akcji/organizacji pora na działanie. Żeby jednak przyniosło „dobro” musi być mądrze dobrane. Najlepiej skontaktujcie się z wybraną organizacją (poproście tu o wsparcie drużynowego lub przybocznego) i zapytajcie, czego im potrzeba. Może będzie to akcja promująca wśród Waszych rówieśników? A może udział w zbiórce rzeczy lub pieniędzy? Pamiętajcie, że nawet małe gesty się liczą. Poinformujcie drużynowego o swoich planach.​

III. Podsumujcie: czyli oceńcie w swoim gronie czy udało wam się osiągnąć założone cele i czy każdy dołożył się do ich realizacji, a następnie pochwalcie się swoimi osiągnięciami

Co udało Wam się wspólnie osiągnąć? Jaka zmiana dokonała się z perspektywy adresatów Waszego działania? Czy dawanie potrzebującym swojego czasu, wysiłku czy pieniędzy okazało się dla Was równie przyjemne jak otrzymywanie tych samych rzeczy ze strony innych ludzi? A może nawet przyjemniejsze? Podzielcie się swoimi odczuciami z resztą drużyny oraz pochwalcie się realnym „dobrem”, które dzięki Wam się dokonało.​

 

Harcerska redakcja

Czy wiecie, że każdy z Was ma prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach Was dotyczących (gwarantuje to Wam konwencja o prawach dziecka)? Czy w Waszej szkole jest wydawana jakakolwiek gazetka, która umożliwia Wam to? Jeżeli nie, dowiedźcie się, jak można to skutecznie zmienić dzięki dziennikarstwu!

I. Zaplanujcie: czyli zbierzcie potrzebne informacje, ustalcie co chcecie zrobić i podzielcie się obowiązkami

Zastanówcie się, czym jest wolność słowa? Czy Wasza wolność słowa jest przestrzegana? Czy Wy sami oraz osoby w Waszym otoczeniu macie możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów? Wypiszcie media, za pomocą których moglibyście je wyrażać i zastanówcie się jakie możliwości mogą one Wam dać. Zastanówcie się, czym możecie podzielić się jako dziennikarze? Czy w Waszym otoczeniu dzieje się coś niezwykłego, co warto opisać? A może macie potrzebę podzielić się poglądami z innymi? Następnie spróbujcie swoich sił w roli dziennikarzy. ​

II. Zróbcie: czyli wykonajcie zadanie wedle własnego pomysłu, w którym każdy członek zastępu ma swoją rolę do odegrania

Proponowany podział zadań w zastępie:

 • Nawiąż kontakt z nauczycielem opiekującym się gazetką szkolną i zapytaj, czy współpraca jest możliwa. Zorganizuj w szkole spotkanie dla rówieśników na temat wolności słowa. Zastanówcie się, jak możecie swobodnie wyrażać swoje poglądy i zaproście wszystkich do wspólnego redagowania szkolnej gazetki w formie papierowej lub internetowej (jeśli wasza szkoła nie prowadzi gazetki/strony internetowej to może być dobra okazja, aby zaproponować jej powstanie). A może zainicjujesz powstanie gazetki waszej drużyny, szczepu? Porozmawiajcie z drużynowym na ten temat.
 • Zorganizuj pierwsze spotkanie redakcji waszej gazetki. Spisz tematy, o których chcecie pisać i podzielcie się, kto za który z nich odpowiada. Wyznaczcie termin na napisanie wszystkich tekstów.
 • Skoordynuj zbieranie tekstów od wszystkich ich autorów. Pomóż im w razie potrzeby w ich dokończaniu.
 • Dokonaj korekty ortograficznej i językowej wszystkich przesłanych tekstów.
 • Złóż gazetkę na podstawie zebranych tekstów i materiałów ilustracyjnych. Przygotuj ją do druku lub opublikuj w Internecie.
 • Udaj się z zastępem do dyrekcji szkoły i poproś o nieodpłatne wydrukowanie przygotowanej przez was gazetki dla jej uczniów lub o udostępnienie gazetki na stronie szkoły. Pokażcie dyrektorowi, co przygotowaliście na komputerze. Skorzystajcie ze współpracy z nauczycielem, który opiekuje się szkolną gazetką.

III. Podsumujcie: czyli oceńcie w swoim gronie czy udało wam się osiągnąć założone cele i czy każdy dołożył się do ich realizacji, a następnie pochwalcie się swoimi osiągnięciami

Zapytajcie swoją drużynę, co sądzą na temat Waszej gazetki. Razem z nimi zaplanujcie kolportaż wydrukowanej gazetki lub promocję internetowej wersji. Rozdajcie wszystkim zainteresowanym przygotowany przez was numer i zapytajcie ich o zdanie na temat artykułów oraz ich treści. W gronie redakcji Waszej gazetki podsumujcie zebrane opinie i reakcje Waszych rówieśników na jej temat. Jakie mieliście największe trudności w jej tworzeniu? Czy ktoś ograniczał Was w swobodnej, ale kulturalnej wypowiedzi na jej łamach? Zastanówcie się, czy udało Wam się zachęcić innych do zabierania głosu i wyrażania swojej opinii w tej formie. Na koniec odpowiedzcie sobie na pytanie, czy warto było ją wydać, a także czy chcecie przygotować następny jej numer oraz zaprosić kolejne osoby do jej współtworzenia?​

 

Poznaj swoje prawa

Czy wiecie jakie przysługują Wam prawa w Waszej szkole i codziennym życiu? Czy zastanawialiście się, jak możecie je wykorzystać i do czego mogą one w ogóle Wam się przydać? Warto je znać i sprawdzić, jak bardzo mogą być Wam pomocne!

I. Zaplanujcie: czyli zbierzcie potrzebne informacje, ustalcie co chcecie zrobić i podzielcie się obowiązkami

Sprawdźcie, czy w Waszej szkole istnieje kodeks praw ucznia. Czy znacie Wasze prawa i obowiązki tam zapisane? Czy mieliście wpływ na uchwalanie tego kodeksu? Zastanówcie się, czy wymienione w nim Wasze prawa są respektowane na co dzień. Czy inni Wasi rówieśnicy mają świadomość ich istnienia?​

II. Zróbcie: czyli wykonajcie zadanie wedle własnego pomysłu, w którym każdy członek zastępu ma swoją rolę do odegrania

Proponowany podział zadań w zastępie:

 • Czy w Waszej szkole działa rzecznik praw ucznia, opiekun samorządu lub pedagog szkolny, do którego możecie się zgłosić, kiedy sądzicie, że prawa ucznia są łamane? Zorganizuj dla zastępu spotkanie z taką osobą, podczas którego dowiecie się, na czym polega jego rola.
 • Przygotuj razem z zastępem plakat, który będzie ilustrował przysługujące Wam prawa m.in. na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka. Poszukajcie rzetelnych informacji dotyczących tych praw.
 • Zorganizuj razem z zastępem pogadankę na temat praw dziecka. Jej odbiorcami mogą być osoby, z którymi spędzacie czas na co dzień lub też zaproszeni goście z waszego otoczenia. Pamiętajcie, by tematy pogadanki skonsultować z drużynowym.
 • Przygotuj i przeprowadź razem z zastępem kampanię promującą prawa ucznia/dziecka w Waszej okolicy. Wykorzystaj w niej zgromadzone przez Was wnioski i zaprezentujcie je w dowolnej formie (plakaty, akcja w mediach społecznościowych, apel w szkole, FlashMob w trakcie długiej przerwy, happening itp.). Pomysły skonsultujcie z drużynowym.
 • Na jakich zasadach działa samorząd w Waszej szkole? Co może Wam dać posiadanie tam swojego reprezentanta? Czy macie w nim harcerskich przedstawicieli? Zorganizuj dyskusję na ten temat w drużynie i zastanówcie się, czy nie macie spośród Was potencjalnego kandydata do samorządu, który będzie reprezentował w nim Wasz głos – zadanie dla zastępowego.
 • Zorganizuj wspólne oglądanie w zastępie filmu dotyczącego walki o swoje prawa. Propozycje: Sekrety wojny (reż. D. Bots, Holandia 2014), Selma (reż. Ava DuVernay, USA/Wielka Brytania 2014), Chłopiec i świat (reż. A. Abreu, Brazylia 2013), Fritzi – przyjaźń bez granic (M. Bruhn, R. Kukula, Niemcy 2019), Jak ukraść psa? (Kim Sung-ho, Korea Południowa 2014), Lek na całe zło (reż. T. Schram, Holandia 2014), Mamo, kocham cię (reż. J. Nords, Łotwa 2013), Małpia afera (reż. J. Nijenhuis, Holandia 2015), Nowy (reż. R. Rosenberg, Francja 2015), Żałuję (reż. D. Schram, Holandia 2013), Storm. Opowieść o odwadze (reż. D. Bots, Holandia 2017), Powrót do Brundibára (reż. D. Wolfsperger, Niemcy/Czechy 2014), Rabarbar (reż. M. de Cloe, Holandia 2014)​

III. Podsumujcie: czyli oceńcie w swoim gronie czy udało wam się osiągnąć założone cele i czy każdy dołożył się do ich realizacji, a następnie pochwalcie się swoimi osiągnięciami

Zastanówcie się, czy Wy i Wasi rówieśnicy wykorzystujecie na co dzień przysługujące Wam prawa. Czy dzięki przeprowadzonym przez Was działaniom udało się innym pomóc lub uświadomić ich, do czego mają prawo na co dzień? Zaprezentujcie zebranie wnioski Waszej drużynie. Podsumujcie, jakie mieliście największe trudności w trakcie realizacji tego tropu, a z czego jesteście najbardziej dumni.​

 

Tropy harcerzy otwartych serc

Rozejrzyjcie się wokół i zobaczcie, czy ktoś właśnie Was nie potrzebuje! Mały gest, dobre słowo, wspólne spędzenie czasu, wszystko to może wywołać wielki uśmiech na twarzy drugiej osoby.

I. Zaplanujcie: czyli zbierzcie potrzebne informacje, ustalcie co chcecie zrobić i podzielcie się obowiązkami

W czasie zwiadu znajdźcie najbliższą świetlicę/dom środowiskowy/dom dziennego pobytu dla dzieci w swojej okolicy. Poproście o pomoc drużynowego lub przybocznego w nawiązaniu kontaktu. Zaproponujcie przeprowadzenie dla przebywających tam dzieci zajęć (jednorazowych lub cyklu np. trzech spotkań) tematycznych, np. z technik harcerskich, plastycznych, gier i zabaw. ​

II. Zróbcie: czyli wykonajcie zadanie wedle własnego pomysłu, w którym każdy członek zastępu ma swoją rolę do odegrania

Proponowany podział zadań w zastępie:

 • Poszukaj w Internecie świetlicy/domu środowiskowego/domu dziennego pobytu.
 • Znajdź kontakt i poproś drużynowego/przybocznego, aby skontaktował się z osobą, z którą ustalicie przebieg Waszej wizyty.
 • Dopasuj termin wyjazdu do świetlicy do możliwości wszystkich członków zastępu.
 • Znajdź najlepsze połączenie komunikacji miejskiej i zaplanuj trasę. Poproś zaufaną osobę dorosłą, aby pojechała z Wami.
 • Znajdź pląsy i zabawy, które możecie przeprowadzić w trakcie zajęć.
 • Zrób listę potrzebnych materiałów. Sprawdź, czy masz je w domu lub harcówce. Jeśli nie – zrób zakupy. Ustal z kimś z kadry drużyny sposób finansowania tych zakupów.
 • Przygotuj piosenkę lub pląs i naucz jej/jego pozostałych członków zastępu. Następnie nauczcie tej piosenki/pląsu uczestników waszych zajęć.
 • Zrób zdjęcia podczas pobytu w świetlicy i stwórz krótką relację.

III. Podsumujcie: czyli oceńcie w swoim gronie czy udało wam się osiągnąć założone cele i czy każdy dołożył się do ich realizacji, a następnie pochwalcie się swoimi osiągnięciami

Czy dawanie innym może dawać radość nam samym? Opowiedzcie o swoich wrażeniach na zbiórce drużyny i przedstawcie fotorelacje na forum drużyny lub pochwalcie się swoimi osiągnięciami w mediach społecznościowych. Zachęćcie inne zastępy do pomagania innym. Powiedzcie, dlaczego warto pomagać innym.​