03. blalblabla

3. Rozwiążcie rebus, aby odgadnąć lokalizacje obozu w 1992 roku 

 ASTO   

U=Ó A

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu