13.

13. Co zmieniło się w obrzędowości od 2002?

a) Kolor proporca

b) Kształt szmatki

c) Na które kolano klękamy

d) Całowanie szmatki proporca

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu