24. git

24. Na tej fotografii znajduje się jeden z aktualnych przybocznych 233 PDH Contrast i jest to:

a) dh Jakub

b) dh Radek

c) dh Michał (Kobryn)

d) dh Eryk

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTttXXbnulFl8ry3PvJ3yJUQ1pKRkg5S00zNDRHVUlZNFdLOFhESEEyTiQlQCN0PWcu