08

Zadanie 8: co trzeba uwzględnić planując wycieczkę pieszą/rowerową/spływ kajakowy itp.?