Podstawowe informacje

Wygrała wersja trzytygodniowa obozu.

 • Miejsce: Łowyń /k Międzychodu- baza naszego hufca
 • Termin: 14.07-04.08
 • Odwiedziny: 22.07 od 10:00 do 18:00
 • Koszt: 997zł
  • 50zł opłaty programowej płatne na konto drużyny (opis przelewu: Imię i Nazwisko dziecka, PROGRAMOWE)
  • Potrzebna faktura za obóz?:
   • 947 zł płatne na konto hufca
    • Numer konta: 05 1090 1359 0000 0000 3501 8248
    • Opis: IMIĘ_NAZWISKO DZIECKA, 233 PDH, Łowyń, DANE RODZICA (właściciela konta) do faktury
  • Faktura nie jest mi potrzebna:
   • 947 zł płatne na konto hufca
    • Numer konta: 05 1090 1359 0000 0000 3501 8248
    • Opis: Składka zadaniowa: IMIĘ_NAZWISKO DZIECKA, 233 PDH, Łowyń
 • Tematyka: Nowy Świat (Indianie, westmani Karol May: Old Shatterhand, Old Firehand, kolonizacja Ameryki Południowej i Północnej)
 • Dokumentacja:
 • Terminy:
  • 07.06 – oddanie dokumentów, wpłata na konto hufca [zmiana 23.05.2018]
 • Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy
 • Wyjazd na obóz:
  • Hufiec ul. Widna 3
  • Zbiórka 9:15 14.07.2018