Podstawowe informacje

 • Termin: 04-23.07.2016
 • Miejsce: HOO Pólko /k Koronowa
 • Koszt: 897 zł (847 zł na konto hufca + 50 zł programowego na konto drużyny)
 • Odwiedziny: 16.07.2016 10:00-18:00
 • Tematyka: StarGate SG-1
 • Przebranie: strój woskowy – przykładowe stroje SG-1:

 • Dokumenty przedobozowe (do odebrania w harcówce, dla tych, którzy nie odebrali na zebraniu):
  • karta kwalifikacyjna
  • regulamin
  • procedury wyjazdu i powrotu z obozu
  • warunki uczestnictwa
 • Wpłaty:
  • 847 zł na konto Hufca
   • Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań
   • 05 1090 1359 0000 0000 3501 8248
   • Tytuł i opis przelewu: IMIĘ_NAZWISKO DZIECKA, 233 PDH, PÓLKO, DANE RODZICA (właściciela konta) do faktury
  • 50 zł programowego na konto drużyny
   • mBank
   • 60 1140 2004 0000 3202 7553 4281
   • Tytuł i opis przelewu: IMIĘ_NAZWISKO DZIECKA, PROGRAMOWE
 • abc pakowania
 • Co na obóz trzeba zabrać
 • czego na obóz nie zabieramy