10 JHBN Sowa – ostatnie informacje

Czuwaj!

Ze względu na jubileuszową, dziesiątą edycję Biegu, w tym roku wydarzenie rozpocznie się wcześniej! Zbieramy się więc przed Hufcem przy ul. Widnej 3 o 16:30, jeżeli ktoś nie jest w stanie dotrzeć na tą godzinę, ale na część biegową już tak, prosimy o kontakt (na część biegową trzeba dotrzeć najpóźniej o 19:20).

Ponadto przekazujemy wzór zgody: Zgoda SOWA

Poniżej harmonogram:

Dodaj komentarz