Harce

HARCOWNIK *

1.   Uczestniczył/a w 5 grach terenowych, przestrzegał/a zasad w nich obowiązujących.

2.   Poznał/a 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć.

2.     Uczestniczył/a razem z zastępem w zawodach, turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między zastępami.

3.     Brał/a udział w INO, grze ekologicznej lub biegu patrolowym.

 

ORGANIZATOR HARCÓWORGANIZATORKA HARCÓW * *

1.     Przeprowadził/a 10 gier terenowych i sportowych, ucząc młodszych zasad w nich obowiązujących.

2.     Zorganizował/a dla zastępu (drużyny) ćwiczenia z KIM-a w harcówce i w terenie.

3.     Zorganizował/a mecz, olimpiadę lub inną formę zawodów między zastępami.

4.     Prowadzi własny notatnik, zawierający zbiór gier i ćwiczeń  do wykorzystania w pomieszczeniu i w terenie.

 

MISTRZ HARCÓW–MISTRZYNI HARCÓW * * *

1.     Przedstawił/a zestaw gier, ćwiczeń i konkursów, zebranych w czasie próby.

2.     Przeprowadził/a po kilkanaście gier terenowych i świetlicowych w drużynie (szczepie) lub dla dzieci spoza ZHP.

3.     Przygotował/a trasę i program harcerskiego biegu terenowego, sprawdzającego znajomość technik harcerskich.

4.     Nauczył/a młodszych kilku gier i ćwiczeń do wykorzystania na zbiórkach i w szkole. 

 

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią:

– uprawnienia animatora pedagogiki zabawy „Klanza”

– uprawnienia sędziego INO

Dodaj komentarz