Łącznościowe

GONIEC *

1.     Wskazał/a drogę do urzędów i ważnych miejsc w swojej miejscowości.

2.     Dostarczył/a list lub ustną wiadomość do adresata w wyznaczonym terminie.

3.     Nadał/a na poczcie: list polecony, telegram, przekaz pieniężny, paczkę.

4.     Bezbłędnie przekazał/a meldunek w czasie gry terenowej, posługując się wybranymi sposobami łączności.

5.     Odebrał/a i wysłał/a wiadomość pocztą internetową.

 

ŁĄCZNIK–ŁĄCZNICZKA * *

1.     Znalazł/a w książce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu każdej instytucji, dysponując tylko jej nazwą.

2.     Obsługując centralkę telefoniczną, utrzymał/a łączność w terenie.

3.     Wykonał/a przyrząd do sygnalizacji w terenie, nadając i odbierając za jego pomocą depeszę napisaną alfabetem Morse’a.

4.   Opracował/a własny szyfr dla zastępu (drużyny).

 

ZWIADOWCA * * *

1.     W nieznanym terenie podszedł/podeszła wskazany obiekt w sposób niedostrzeżony.

2.     Przeprowadził/a zwiad, sporządzając szczegółowy raport zawierający opis wykonanych zadań i zaobserwowanych zdarzeń.

2.     Nawiązał/a łączność za pomocą radia CB, przekazał/a informacje zdobyte podczas zwiadu.

3.     Przeprowadził/a w zastępie (drużynie) szkolenie z łączności.

4.     Wie, jakie są zasady i sposoby przekazu i gromadzenia poufnych informacji (np. danych osobowych), szczególnie w Internecie.

Dodaj komentarz