Logistyczne – Gospodarcze

MAJSTERKLEPKA *

1.     Skompletował/a zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowania i umie się nimi bezpiecznie posługiwać.

2.     Oczyścił/a przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie niszcząc ich.

3.     Skleił/a rozbitą porcelanę, plastik, metal – przedstawił/a swoje sposoby drobnych napraw na zbiórce zastępu.

4.     Wykonał/a proste prace, jak np. ostrzenie noży, wymiana baterii w latarce, kalkulatorze, radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka.

 

GOSPODARZ * *

1.     Opiekował/a się harcówką przez okres próby: dokonał/a w niej drobnych napraw lub zaproponował/a nowe funkcjonalne i estetyczne rozmieszczenie wyposażenia.

2.     Konserwował/a sprzęt pionierski, sportowy lub obozowy.

3.     Skompletował/a sprzęt potrzebny na obóz drużyny lub szczepu.

4.     Wie, na czym polega inwentaryzacja, brał/a udział w spisie z natury.

5.     Prowadził/a magazyn sprzętu na obozie drużyny lub w ciągu roku wraz z dokumentacją.

 

KWATERMISTRZKWATERMISTRZYNI * * *

1.     Stosuje zasady logistyki w życiu codziennym – korzysta z tej wiedzy przy planowaniu prac drużyny.

2.     Uczestniczył/a w organizowaniu obozu drużyny pod względem kwatermistrzowskim, zadbał/a o zaplecze dla obozu.

3.     Był odpowiedzialny/była odpowiedzialna za organizacyjną stronę biwaku lub rajdu szczepu.

4.     Przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił/a funkcję kwatermistrza drużyny lub szczepu.

5.     Nauczył/a młodszych konserwować sprzęt pionierski i porządkować magazyn sprzętu oraz posługiwać się narzędziami zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

 

LOGISTYK (sprawność mistrzowska)

1.   Odpowiadał/a za logistyczne przygotowanie obozu, przeprowadzając zwiad i organizując zaplecze dla obozu, przygotował/a niezbędne dokumenty.

2.     Pełnił/a funkcję kwatermistrza/kwatermistrzyni lub zaopatrzeniowca na obozie.

3.     Przygotował/a preliminarz i współuczestniczył/a w rozliczeniu obozu.

4.     Podsumował/a roczną działalność drużyny/szczepu pod względem organizacyjnym: przeprowadził/a inwentaryzację, ocenił/a ilościowo i jakościowo zaplecze sprzętowe, skontrolował/a i uzupełnił/a dokumentację. Wnioski i propozycje przedstawił/a radzie drużyny /szczepu.

5.     Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

MAJSTERKLEPKA *

1.     Skompletował/a zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowania i umie się nimi bezpiecznie posługiwać.

2.     Oczyścił/a przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie niszcząc ich.

3.     Skleił/a rozbitą porcelanę, plastik, metal – przedstawił/a swoje sposoby drobnych napraw na zbiórce zastępu.

4.     Wykonał/a proste prace, jak np. ostrzenie noży, wymiana baterii w latarce, kalkulatorze, radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka.

 

GOSPODARZ * *

1.     Opiekował/a się harcówką przez okres próby: dokonał/a w niej drobnych napraw lub zaproponował/a nowe funkcjonalne i estetyczne rozmieszczenie wyposażenia.

2.     Konserwował/a sprzęt pionierski, sportowy lub obozowy.

3.     Skompletował/a sprzęt potrzebny na obóz drużyny lub szczepu.

4.     Wie, na czym polega inwentaryzacja, brał/a udział w spisie z natury.

5.     Prowadził/a magazyn sprzętu na obozie drużyny lub w ciągu roku wraz z dokumentacją.

 

KWATERMISTRZKWATERMISTRZYNI * * *

1.     Stosuje zasady logistyki w życiu codziennym – korzysta z tej wiedzy przy planowaniu prac drużyny.

2.     Uczestniczył/a w organizowaniu obozu drużyny pod względem kwatermistrzowskim, zadbał/a o zaplecze dla obozu.

3.     Był odpowiedzialny/była odpowiedzialna za organizacyjną stronę biwaku lub rajdu szczepu.

4.     Przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił/a funkcję kwatermistrza drużyny lub szczepu.

5.     Nauczył/a młodszych konserwować sprzęt pionierski i porządkować magazyn sprzętu oraz posługiwać się narzędziami zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

 

LOGISTYK (sprawność mistrzowska)

1.   Odpowiadał/a za logistyczne przygotowanie obozu, przeprowadzając zwiad i organizując zaplecze dla obozu, przygotował/a niezbędne dokumenty.

2.     Pełnił/a funkcję kwatermistrza/kwatermistrzyni lub zaopatrzeniowca na obozie.

3.     Przygotował/a preliminarz i współuczestniczył/a w rozliczeniu obozu.

4.     Podsumował/a roczną działalność drużyny/szczepu pod względem organizacyjnym: przeprowadził/a inwentaryzację, ocenił/a ilościowo i jakościowo zaplecze sprzętowe, skontrolował/a i uzupełnił/a dokumentację. Wnioski i propozycje przedstawił/a radzie drużyny /szczepu.

5.     Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

Dodaj komentarz