Naukowe

SZPERACZ *

1.     Przygotowując żądaną informację, umiejętnie posłużył/a się przewodnikiem, encyklopedią, Internetem.

2.     Zlokalizował/a wybrany obiekt w nieznanym terenie, wykorzystując dostępne źródła informacji.

3.     Przeprowadził/a wywiad dotyczący ciekawostek wybranej miejscowości i zaprezentował/a go na zbiórce zastępu.

4.     W czasie obozu, biwaku lub rajdu zebrał/a ciekawostki na temat odwiedzanych miejsc i ludzi, prezentując je potem kolegom.


POSZUKIWACZ * *

1.     Wybrał/a dziedzinę swoich zainteresowań i stale pogłębia swą wiedzę, odwiedzając miejsca związane z tym tematem.

2.     Zorganizował/a wycieczkę zastępu (drużyny) do miejsc, w których znajdują się  eksponaty charakteryzujące dziedzinę jej/jego zainteresowań.

3.     Przeprowadził/a zwiad społeczny w czasie obozu lub biwaku, zdobywając wiedzę na temat historii i ważnych spraw mieszkańców tego regionu.

4.     Wykazał/a się znajomością krain geograficznych i okresów dziejowych Polski.

 

BADACZ–BADACZKA * * *

1.     Wykazał/a się zainteresowaniami  w wybranej dziedzinie (doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, badania etnograficzne, archeologiczne, historyczne, religioznawcze, geologiczne itp.).

2.     W interesujący sposób przedstawił/a dziedzinę swoich zainteresowań.

3.     Spopularyzował/a w drużynie (w szkole) wybrane odkrycie naukowe lub wydarzenie historyczne (społeczne) wyjątkowo ważne dla dziejów ludzkości.

4.     Zorganizował/a młodzieżową debatę naukową na wybrany przez siebie temat.

Dodaj komentarz