Puszczańskie

ROBINSON * *
1.        Przeprowadził/a w pobliżu obozu, w samotności, kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca.
2.        W dowolnej formie udokumentował/a swoje spostrzeżenia (zauważone zwierzęta, ich tropy, zjawiska przyrody, znalezione rośliny chronione, jadalne itp.), zaprezentował/a je na zbiórce zastępu.
3.        Przygotował/a dla zastępu posiłek, korzystając z zebranych owoców lasu.
4.        Wraz z kolegą/koleżanką biwakował/a w pobliżu obozu przez 24 godziny.


LEŚNY CZŁOWIEK * * *
1.        Odbył/a samotną wędrówkę po lesie (od świtu do zmroku), żywiąc się owocami lasu.
2.        Odnalazł/a wyznaczone przez drużynowego miejsce bez posługiwania się mapą, kierując się tylko znakami przyrody.
3.        Korzystając z samotności przemyślał/a swoje dotychczasowe życie harcerskie.
4.        Powrócił/a niepostrzeżenie do ogniska i opowiedział/a gawędę o życiu lasu na podstawie wyników obserwacji i przemyśleń, jakie miał/a podczas wędrówki.
5.        W czasie tej wędrówki znalazł/a ciekawe miejsce, by pokazać je potem harcerzom/harcerkom z drużyny.


TRZY PIÓRA (sprawność mistrzowska)
1.        Przeszedł/przeszła pomyślnie trzy próby – milczenia, głodu i samotności – przez kolejne trzy doby:
•    w czasie pierwszej doby powstrzymał/a się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów (z wyjątkiem czystej wody), uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych,
•    w czasie drugiej próby zachował/a całkowite milczenie
•    trzecią dobę spędził/a w lesie niespostrzeżony/na przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym.

Dodaj komentarz