Samarytańskie

HIGIENISTA – HIGIENISTKA *
1. Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a w opatrywaniu chustę trójkątną.
2. Zabezpieczył/a się przed przeziębieniem, odmrożeniem.
3. Zaradził/a w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, niewielkiego oparzenia, krwotoku z nosa, ukąszenia przez pszczołę lub osę.
4. Zmierzył/a temperaturę, wie jaka jest prawidłowa temperatura ciała.
5. Poznał/a alarmowe numery telefonów. Wie, kiedy i w jaki sposób należy z nich korzystać.

SANITARIUSZ – SANITARIUSZKA * *
1. Poznał/a zasady kompletowania apteczki. Skompletował/a apteczkę osobistą.
2. Prawidłowo postąpił/a w przypadku:

  •  krwotoku (np. z kończyny), stłuczenia, zaprószenia oka, omdlenia,
  •  konieczności unieruchomienia kończyny,
  •  konieczności udrożnienia górnych dróg oddechowych.

3. Pełnił/a służbę samarytańską na wycieczce, biwaku lub obozie.
4. Prawidłowo sprawdził tętno.

RATOWNIK – RATOWNICZKA * * *

 

  1. Skompletował/a torbę pierwszej pomocy dla drużyny  na rajd, wycieczkę lub biwak.
  2. Zaradził/a w przypadku zatrucia pokarmowego (substancjami chemicznymi, grzybami, zepsutą żywnością).
  3. Zaradził/a w przypadku utraty przytomności. Ułożył/a poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
  4. Umie zorganizować transport chorego. Zastosował/a różne sposoby nasobnego przenoszenia rannych. Kierując patrolem noszowym, pokonał(a) kilka przeszkód (zejście do dołu, podejście pod górę, pokonanie ogrodzenia).
  5. Brał/a udział w zawodach w ratownictwie lub ratowniczej grze terenowej. Pełnił/a służbę w ambulatorium obozowym lub podczas dużej imprezy terenowej, opiekował/a się chorym.

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią odznaki

“Ratownik Medyczny ZHP”.

Dodaj komentarz