Terenoznawcze

OBSERWATOROBSERWATORKA *

1.     Wyznaczył/a strony świata za pomocą busoli, słońca, gwiazd i drzew.

2.     Poruszał/a się bezszelestnie po pomieszczeniu zamkniętym i w terenie, czołgając się i maskując swoją obecność.

3.     Rozpoznał/a w lesie ślady ludzi, zwierząt i pojazdów.

4.     Uczestniczył/a w biegu terenowym poruszając się według znaków patrolowych.

5.     Zapamiętał/a przebytą drogę w terenie leśnym i w mieście, wrócił/a nią samodzielnie bez błądzenia.

 

TERENOZNAWCA * *

1.     Ocenił/a prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu wykorzystując zasady określania odległości w terenie.

2.     Dokonał/a pomiaru niedostępnych obiektów w terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki.

3.     Trafił/a do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie szkicu lub mapy.

4.     Poprowadził/a patrol w terenie posługując się busolą i bezbłędnie docierając do miejsca oznaczonego na mapie.

5.     Wytypował/a w nowym terenie miejsce na biwak drużyny, rozplanowując jego rozbicie.

 

TOPOGRAF * * *

1.     Wyznaczył/a strony świata według przedmiotów terenowych w nocy i w dzień oraz wg słońca i zegarka.

2.     Trafił/a według mapy do odległego o kilka kilometrów obiektu, wykonując w czasie marszu szkic drogi z zastosowaniem właściwej skali.

3.     Naniósł/naniosła na powiększony przez siebie wycinek mapy lub planu miasta uzyskane w czasie zwiadu terenowego informacje o znajdujących się tam ważnych obiektach.

4.     Uzyskał/a informacje o ważnych obiektach w nieznanym terenie, korzystając z możliwości Internetu i naniósł/naniosła je na przygotowywany dla potrzeb drużyny fragment planu miasta.

5.     Przeszkolił/a młodszych w zakresie znajomości znaków patrolowych i topograficznych.

 

KARTOGRAF (sprawność mistrzowska)

1.     Wykonał/a z pamięci szkic sytuacyjny terenu.

2.     Dokonał/a pomiaru terenu nadającego się na urządzenie obozu lub dziecięcego placu zabaw. Wykonał/a dokładny plan.

3.     Wykreślił/a mapę wybranego terenu (zaktualizował starą mapę) na potrzeby obozu, gry terenowej, rajdu itp.

4.     Przygotował/a trasę imprezy na orientację i biegu terenowego z przeszkodami.

5.     Przeprowadził/a w drużynie (szczepie) szkolenie z zakresu terenoznawstwa.

6.     Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

Dodaj komentarz