Aktualizacja strony

1. Na stronie pojawiły się SPRAWNOŚCI HARCERSKIE w zakładce „ABC harcerza->Sprawności”.

2. Rozkazy śródroczne zostały zaktualizowane.

Proszę byście przed obozem pomyśleli, jakie sprawności chcecie otworzyć. Zwłaszcza o Logistycznych – Obozowych, bo realizowane ich wymagania są w ciągu pierwszych dwóch dni…

 

Czuwaj!

dh Sławek

 

Dodaj komentarz