Konkurs Enigma-zadanie 3

1.Szyfr zamiana

To bardzo łatwy szyfr, ale wymaga zapamiętania reguły, według której wypisujemy litery alfabetycznie, dzielimy je na na dwa rzędy od A do L i od Ł do Z. Zamiast litery znajdującej się w górnym wierszu zapisujemy odpowiednią literę z dolnego wiersza i odwrotnie.

Uwaga: Litery polskie poza 'ł’ nie kodujemy ani rozkodowujemy

np. Krzyż-> yflkż

A B C D E F G H I J K L
Ł M N O P R S T U W Y Z

Tak więc A zamieniamy na Ł a B na M przykład: HARCERZ -> TŁFNPF

Szyfr od tyłu To jeden z najprostszych szyfrów – polega na zapisywaniu każdego słowa od tyłu pomijając wielkość liter. np. Contrast -> tsartnoc

Zadanie: Rozszyfruj podany tekst, a następnie odpowiedz na zawarte w nim pytanie pełnym zdaniem, używając szyfru od tyłu

Yflkż tłfnpfgyu bł yglhłah yflkżł fójcdfłbupccpsd, jldfdjłcpsd cł dolcłnlpcui Vufhihu Buzuhafu. Yflkż dhłnlł jupcupn opmdjd złifdjk. Edśfdoyi j yfęsi lcłwoiwp guę zuzuwył l dontdoląnkbu cł mdyu efdbupcuabu. Cł edludbknt fłbudcłnt yflkżł juocupwp cłeug „Nlijłw”. Yflkż jkydcłck wpgh lp gfpmfcpsd, dygkodjłcpsd Yupok yflkż ldghła ilcłck gkbmdzpb tłfnpfghjł?

Prześlij nam swoją odpowiedź  tutaj.

Dodaj komentarz