Najbliższa zbiórka 14.06.2012

Odbędzie się w harcówce w SP 89.

Zabieramy na nią:

-wszystkie zdobyte punkty w rywalizacji indywidualnej (nagroda jest cenna dofinansowanie do obozu :))

-uregulować składki (osoby, które nie zapłacą składki za 3 poprzednie miesiące są automatycznie skreślane z listy ZHP, po ostatniej zmianie Statutu na XXXVII zjeździe zwykłym ZHP :()

-książeczki harcerskie (osoby, które zdobyły krzyż, ale nie posiadają książeczki przynoszą zdjęcie legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz datą przystąpienia do ZHP i zdobycia krzyża harcerskiego, jeśli nie pamiętacie poszukajcie w rozkazach, jęsli nie znajdziecie przynieście zdjęcie bez tej daty)

-45 zł na programowe na obóz

-osoby jadące na zlot chorągwi II ratę w wysokości 30 zł, kto nie zapłacił pierwszej, a chce pojechać musi zapłacić I i II w sumie 90zł.

Czuwaj!

dh Sławek

Dodaj komentarz