Obóz Łowyń 2012

Nasz obóz zbliża się szybkim krokami, więc kila informacji o nim:

Termin: 02-21.07.2012

Miejsce: Łowyń

Koszt: 900 zł (855 zł  + 45 zł na „programowe”)

DO 31 maja należy oddać wypełnioną kartę obozową (do pobrania tutaj– należy wydrukować ją dwustronnie)

DO 31 maja wpłacić 855 zł na konto hufca

Do  14 czerwca wpłacić 45 zł „programowego”  na zbiórce (Można również wpłacić na konto hufca razem z opłatą za obóz)

dane do przelewu:

Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce

ul. Widna 3, 60-655 Poznań

Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań

05 1090 1359 0000 0000 3501 8248

Kwota 855 zł

Tytuł przelewu: Dane rodziców z adresem zamieszkania (potrzebne do wystawienia faktury) imię i nazwisko dziecka 233 PDH

 

Dodaj komentarz