Podstawowe informacje

Przelewy:

 • Przelew na konto Hufca:
  • Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań
   05 1090 1359 0000 0000 3501 8248
  • Kwota: 715 zł
  • W opisie należy podać:
   • IMIĘ_NAZWISKO DZIECKA, 04.07-19.07.2015, Podgaje, 233 PDH CONTRAST
   • W informacjach dodatkowych:
   • IMIĘ_NAZWISKO (osoby na którą Hufiec wystawi fakturę) ADRES_ZAMIESZKANIA (na który Hufiec wystawi fakturę)
 • Przelew na konto drużyny lub gotówką na zbiórce
  • Rachunek bankowy mBank
   60 1140 2004 0000 3202 7553 4281
  • Kwota: 30zł
  • W opisie podać: IMIĘ_NAZWISKO_DZIECKA, programowe

Terminy:

 • 16.05.2014 jest ostatecznym terminem:
  • oddania wypełnionej karty obozowej (Do wypełnienia przez Rodzica: II, III, IV i nieopisana X, przez Wychowawcę: V)
  • oddania podpisanego regulaminu
  • wykonania przelewu na konto Hufca Poznań-Jeżyce
 • 29.05.2014 jest ostatecznym termin wpłacenia programowego (30zł) na konto drużyny lub gotówką na zbiórce

Dodaj komentarz