L6

Wojnowice 11.12.2011r.

ZHP

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

L6/2011

1.Podaje do wiadomości wyniki gry za znajomości technik

  • 3 miejsce Godziemba z ilością pkt. 16
  • 2 miejsce Zabawa z ilością pkt. 24,5
  • 1 miejsce Ostoja z ilością pkt. 29,5

2.Podaje do wiadomości wyniki  paraolimpiady

  • 2 miejsce egzekwo Godziemba, Zabawa, Ostoja z ilościością pkt. 88
  • 1 miejsce kadra z ilością pkt. 233

3. Udzielam pochwały dh. Agnieszce Gapińskiej za odwagę i poprowadzenie śpiewu drużyny.

4.Udzielam pochwały dh.  Natalii Krzyżaniak za bezinteresowną, chetną pomoc.

5. Udzielam pochwały dh. Marannie Kostrzewie za pomoc w organizacji zajęć.

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 pdh CONTRAST

pwd. Marek Trzaska

Dodaj komentarz