L1

Poznań, 14.02.2013r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

L1/2013

1. Zamykam kartę próby na harcerza dh. Radosławowi Jaszczakowi i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego

2. Przyznaję stopień wywiadowcy:

  • dh. mł. Olgierdowi Hildebrandt
  • dh. mł. Szymonowi Hildebrandt

4. Przyznaję sprawność:

  • „gospodarz” dh. Szymonowi Hildebrandt
  • „gospodarz” dh. Olgierdowi Hildebrandt
  • „domownik” dh. Szymonowi Hildebrandt
  • „domownik” dh. Olgierdowi Hildebrandt
  • „plastyk” dh. Szymonowi Hildebrandt
  • „komputerowiec” dh. Olgierdowi Hildebrandt

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 pdh CONTRAST

pwd. Marek Trzaska

Dodaj komentarz