S1

Nekla, 22.02.2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

233 PDH CONTRAST

im. Zawiszy Czarnego

Rozkaz

S1/2014

1. Mianowania:

  • Mianuję przyboczną w 233 PDH CONTRAST dh. pionierkę Dobrawę Musiał.

2. Podaję do wiadomości wyniki gry ekonomicznej:

  • III miejsce: Zosia, Marta i Adrian
  • II miejsce: Marysia K., Julia, Piotr, Radek
  • I miejsce: Agnieszka, Łukasz i Wiktor

3. Podziękowania:

  • Dziękuję wszystkim naszym Gościom i byłym członkom Contrastu za przybycie i zapraszam do wspólnego świętowania. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku w jeszcze większym gronie.

4. Życzenia

  • Składam Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji DMB 2014. Życzę wszystkim wielu sukcesów na harcerskiej drodze.

CZUWAJ!

podpisał drużynowy

233 PDH CONTRAST

pwd. Sławomir Jaszczak

Dodaj komentarz