Szyfr na wtorek

Eoiauda – wbigkt astywnwmihunr, ubzdwoanr u weywmngj ilwśhi eauóo. Eoiauda śoighi duięki ygakhji hcgmihungj (tgymwjądywogj) o któygj uamignianr jgst Owdóy o Cgl. Ygakhja taka jgst bayduw geuwgngyegtrhuna tun. wddajg bayduw dzżw gngyeii – dw nas dwhigya ełóonig jakw śoiatłw.
Pwdajhig pywsuę nauor tyughc eoiaud, jgdngj któya jgst najbliżgj Uigmi i doóhc dwowlnrhc.

Dodaj komentarz