Wyjazd na obóz

Na obóz wyjeżdżamy z przed hufca Poznań- Jeżyce ul. Widna 3.

Zbiórka 7:00 w sobotę 01.07.2017

Na obóz wyjeżdżamy w mundurach – [tutaj w czwartek pojawi się informacja, czy wersji długiej, czy krótkiej]

Do zobaczenia!
dh Sławek

Dodaj komentarz