E-zebranie z Rodzicami

Szanowni Rodzice naszych Harcerzy,
zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w dość nie typowym zebraniu z Rodzicami. Z przyczyn oczywistych nie jesteśmy w stanie spotkać się w tradycyjnej formie stąd w tym roku spotkanie odbędzie się w formie zdalnej przez platformę MS-Teams. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy kliknąć na poniższy link korzystając z przeglądarki internetowej (Uwaga Mozilla Firefox nie działa, można korzystać z Google Chrome, Chromium, Opera, Safari, Edge)

Termin Spotkania: 15.10.2020 godzina 19:00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZiNTczY2MtNWUyZC00NDIwLWI0NWYtMzYxMDFkYmRlN2Rh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2289a367df-4d76-411b-bfb8-dbdb6bd05161%22%7d

Czuwaj!
phm. Sławomir Jaszczak

Dodaj komentarz